1391/7/19 چهارشنبه

بسم الله الرحمن الرحيم
 
 
منشور اخلاق حرفه اي
 كتابداران نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور
 
من به عنوان عضوي از خانواده بزرگ كتابداران ،درپيشگاه قدس الهي متعهد مي شوم :
 
              
1- با التزام به قانون اساسي و اطاعت از اصل ولايت مطلقه فقيه، توان خود را در دفاع از ارزش هاي اسلامي و انقلابي و تحقق آرمانهاي بنيانگذار كبير انقلاب اسلامي، حضرت امام خميني (ره)، و تبعيت از رهبر معظم انقلاب بكار بندم.
 
2- با حفظ، نشر و ترويج ارزشهاي ديني و انقلابي در برابر تهاجم فرهنگي غرب ايستادگي كنم.
 
3- به عنوان مشاوري امين در جهت ارتقاي مطالعه مفيد تلاش كنم.
 
4- با ايجاد محيطي امن و جذاب براي اعضاءو مراجعان، زمينه بهره مندي شايسته از اوقاف فراغت را فراهم سازم.
 
5- با مراجعان با تواضع ، احترام و حسن خلق رفتار كنم.
 
6- در حفظ بيت المال كوشا بوده و در استفاده بهينه از امكانات، سعي خويش را بكار بندم.
 
7- نسبت به اجراي قوانين، مقررات و دستورالعمل هاي نهاد كتابخانه هاي عمومي ملزم باشم.
 
8- مهرورزي را سرلوحه رفتار خود قرار داده و با همكاران با احترام، انصاف و حسن نيت رفتار كنم.
 
9- درجهت ارتقاي وجهه ومنزلت اجتماعي كتابداران كوشش نمايم.
 
10- نسبت به رشد و ارتقاي دانش خود به ويژه دانش تخصصي كتابداري و اطلاع رساني همت گمارم.
بيشتر