صفحه اصلي
تصوير ها
کتابخامه عمومی ولیعصر سیدلر
منو اشيا عمودي
ورود


1391/7/24 دوشنبه

          كتابخانه  عمومي بقيه الله 
 
 
كتابخانه وليعصر كه زمين كتابخانه توسط دو خير به نام محمد علي ملكي و سيد سجاد هاشمي در سال 1375به صورت دائم واگذار گرديد در سال 1378با مساحتي بالغ بر 728 متر مربع تاسيس شد  . 12 متر مربع آن نماز خانه و 9 متر مربع آن به بخش كودك اختصاص دارد و بقيه شامل مخزن و سالن مطالعه شروع به كار كرد  
منابع كتابخانه:  كتابخانه وليعصر  داراي 11129 نسخه كتاب و 9080 عنوان كتاب مي باشد و اين كتابها به مدت 15 روز و به تعداد 5 نسخه امانت داده مي شود . همچنين كتابهاي لاتين و عربي موجود مي باشد
 
بخش كودك :   بخش كودك كتابخانه وليعصربه صورت مجزا و با زير بناي 9 متر داراي 597 نسخه كتاب كه به صورت 14 روز و تعداد5 عدد به اين رده سني امانت داده مي شود
 
امانت :  امانت كتابها هم به صورت دستي و هم كامپيوتري انجام مي پذيرد
نشريات: نشريات در بخش سالن مطالعه خواهران  قرار دارد و هم خواهران و هم برادران مي توانند از آن استفاده كنند و به صورت ميانگين 45 عنوان نشريه كه شامل هفته نامه .فصل نامه و ماهنامه است وارد كتابخانه و ثبت مي شود و اشتراك سه  روزنامه را نيز دارد


منابع ديداري و شنيداري : در كتابخانه 870 حلقه سي دي موجود مي باشد كه شامل فيلم هاي ايراني و خارجي .كارتون و فيلم هاي كمك آموزشي و كمك درسي مي باشد و 24 ساعته امانت داده مي شود و هزينهآن 200 تومان مي باشد
 
مخزن: در داخل سالن مطالعه خواهران قرار دارد و به صورت كاملا باز اداره مي شود
 
بخش نمايه مقالات :نمايه مقالات نرم افزاري مفيد جهت گسترش فرهنگ پژوهش در كتابخانه وليعصر فعال مي باشد و به مراجعين ارائه خدمت مي نمايد
اعضاي كتابخانه : اعضاي فعال كتابخانه با كارت عضويت يك ساله 147نفر زن و136 نفر مرد  مي باشند
ساعت كاري كتابخانه : كتابخانه در دو شيفت صبح : 8:30 الي 12:30 و بعد از ظهر 14 الي 17 مي باشد  .
 
مسابقات فرهنگي: اطلاع رساني مسابقات از طريق نصب پوستر در تابلوي اعلانات كتابخانه صورت مي گيرد و و مراجعين در صورت تمايل هم به صورت مكتوب و هم آنلاين مي توانند در مسابقات شركت نمايند
 
سالن مطالعه : به صورت كاملا مجزا هم در شيفت صبح و هم در شيفت بعد از ظهر با يك نيرو فعاليت مي كند

تلفكس  : 36841496 -024
 
وبلاگ :