1391/7/19 چهارشنبه


چشم انداز نهاد كتابخانه هاي عمومي
در افق ايران 1404 هـ . ش
 

نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور،درچشم انداز ايران 1404 هجري شمسي نهادي است :
 
*فرهنگي با هويت اسلامي – ايراني ، نافذ و اثر گذار بر جامعه ،داراي كاركردهاي آگاهي بخشي ، اطلاع رساني، آموزشي و ارشادي ، زمينه ساز ارتقاي مطالعه ي مفيد ،داراي نيروي انساني متعهد ، متخصص و آموزش ديده،باحفظ جايگاه اول كشور درمنطقه وموفق در رساندن كشور در زمره ي پانزده كشور برتر جهان از جهت سرانه فضا ، عضو ، منابع و امانت كتابخانه اي با ويژگي هاي ذيل :
 
*ارتقاء دهنده ي آگاهي عمومي از طريق دسترسي سريع ، آسان و عادلانه ي يكايك ايرانيان و فارسي زبانان به منابع اطلاعاتي مورد نياز با توجه به اقتضائات سني ، فرهنگي ،جغرافيايي و جسمي
 
*در خدمت آموزش مادام العمر افراد جامعه از طريق تعامل با نهادهاي آموزشي و تسهيل در چرخه ي دانش با تامين منابع اطلاعاتي
 
*مركزي براي يادگيري ، رشد مهارت و نيز ارتقاء تعاملات فكري و علمي در راستاي توليد علم
 
*جذاب ، هدايت كننده ي اوقات فراغت و توسعه دهنده ي فرهنگ مطالعه و كتابخواني با هدف جذب فراگير مخاطب به ويژه كودكان ، نوجوانان و جوانان
 
*تقويت كننده ي مولفه هاي هويت ملي ايرانيان حافظ و انتقال دهنده ي ارزش هاي ديني و فرهنگي در برابر از خود بيگانگي فرهنگي و گسست نسل ها
 
*پژوهش محور ، نوآور و خلاق و بهره مند از مشاركت نخبگان و فرزانگان و رشد دهنده روحيه خلاقيت و نوآوري در جامعه 
 
*حامي و ارتقاء دهنده منزلت اجتماعي كتابداران
 
*مشاور امين با بهره مندي از كتابداران متخصص و متعهد
 
*داراي ساختاري انعطاف پذير و چابك در تعامل با مساجد و خيرين و بهره مند از همكاري نهادها و سازمان هاي دولتي، مردمي و مذهبي
 
*برخوردار از نظام هاي همكاري و تبادل بين كتابخانه اي در سطوح ملي، منطقه اي و جهاني
 
*پيشرو در بهره گيري از فناوري هاي نوين اطلاعاتي با ايجاد كتابخانه هاي تركيبي از طريق ديجيتال سازي اثر بخش خدمات و منابع
بيشتر