منو
جلسات عصر کتاب
1393/9/19 چهارشنبهبرگزاری جلسات نقد و بررسی و معرفی کتاب در قالب گروههای نه گانه عصر کتاب


جلسات عصر کتاب به صورت ماهانه در نه گروه ادبیات ،تاریخ، کلیات، فلسفه، علوم اجتماعی ،کودک ونوجوان، علوم قرآن وحدیث، تربیت بدنی و علوم ورزشی و حقوق از شهریور ماه سال 1383 به طور منظم با حضور محققان و پژوهشگران و در بیشتر موارد با حضور نویسنده کتاب درسالن اجتماعات کتابخانه عمومی سهروردی برگزار می شود. تا پایان سال 1392  بیش از 520 جلسه نقد وبررسی کتاب توسط این گروهها برگزار گردیده است.

هرکه با کتاب آرامش یابد هیچ آرامشی را از دست نداده است . 
                                                                                                 حضرت علی ( ع )