صفحه اصلي
تصوير ها
متون عمومي
منو اشيا عمودي
ورود1391/7/24 دوشنبه

كتابخانه عمومي فجر خدابنده

كتابخانه عمومي فجر خدابنده از سال 1353 تاسيس شده و ازسال 1355 تا 1366 بصورت استجاري فعاليت مي كرده ازسال1366 به محل مالكيت خودش با مساحت 442متر مربع و زير بناي361متر مربع انتقال مي يابد و به تدريج گسترش يافت. كتابخانه در ابتدا به وسيله اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان اداره مي‌شد اما از اوايل سال 1383 همزمان با  تصويب قانون تاسيس و نحوه ي اداره يكتابخانه هاي عمومي كشور همانند ساير كتابخانه‌هاي عمومي زير نظر مديريت اموركتابخانه هاي عمومي زنجان فعاليت مي نمايد.  
                                                                                 
منابع كتابخانه:
مجموعه منابع كتابخانه شامل 19372 نسخه كتاب است كه  به صورت باز در مخزن اصلي، نگهداري و سرويس‌دهي مي‌شود. كتب موجود در كتابخانه عمومي فجر خدابنده   عمدتا به زبان فارسي و تعداد اندكي نيز به زبان هاي تركي، انگليسي  و عربي است.                            
                                                                                                         
بخش امانت:
پويايي هر كتابخانه مستلزم ارايه خدمات مناسب، مداوم و روز آمد است، به عبارتي جايگاه و كارآمدي هر كتابخانه نزد كاربران، با ارايه خدمات آن شناخته مي‌شود. تمام فعاليتهاي كتابخانه (گزينش ، فراهم آوري، سازماندهي و دسترسي پذير كردن منابع) در جهت ارايه خدمات به استفاده كنندگان كتابخانه است و بيشترين تبلور آن در قسمت امانت است. بخش امانت كتابخانه نيز با استفاده از نرم افزار نمايه امكان استفاده از منابع موجود و همچنين جستجو از طريق عنوان، سرشناسه ، موضوع و ساير مشخصات كتابشناختي به مراجعان ارايه خدمت مي‌كند. هر عضو مي تواند تعداد پنج نسخه كتاب در هر نوبت به مدت 15 روز امانت بگيرد و اين مدت قابل تمديد است.
 
بخش كودكان :
بخش كودك كتابخانه روزبه  داراي 1018 نسخه  كتاب  مي باشد كه مختص كودكان است و به صورت مجزا در
سالن مطالعه  به صورت باز  نگهداري مي شود.
 
بخش ديداري – شنيداري:
به دليل اهميت مواد ديداري و شنيداري و تقاضاي روز افزون براي استفاده از اين مواد، اين كتابخانه نيز اقدام به ايجاد آرشيو ديداري- شنيداري نموده است. اين  منابع شامل مواد آموزشي، نرم افزار هاي قرآني،  فيلم هاي آموزنده و سرگرمي است. اين كتابخانه هم اكنون داراي بيش از 482 عنوان لوح فشرده  قابل امانت است و برنامه ريزي هايي جهت گسترش آن صورت گرفته است .
 
بخش مرجع:
از آنجا كه هدف هر كتابخانه پاسخگويي به پرسش‌هاي كاربران و كمك به آنان در رفع نيازهاي اطلاعاتي است، كتابخانه‌ها هميشه سعي در نيل به اين هدف به شيوه‌هاي گوناگون و بهينه داشته‌اند. بخش مرجع كتابخانه عمومي  نيز به صورت مخزن باز در اختيار اعضا و مراجعان مي‌باشد.
 
بخش نشريات :
 در اين بخش،  نشريات رسيده به كتابخانه پس از ثبت در معرض ديد و استفاده مراجعين قرار مي گيرد. اين كتابخانه اشتراك 67 عنوان نشريه و روزنامه را دارا مي باشد.
 
خدمات اطلاع رساني :
با توجه به رشد روز افزون اطلاعات و نياز مراجعان به اطلاعات روز آمد، ديگر تنها با اتكا به منابع سنتي نمي توان همه نياز هاي مراجعان را برآورده كرد از اين رو لازم است كه كتابخانه ها به منابع  الكترونيكي مجهز شوند. در اين راستا كتابخانه عمومي عمومي فجر نيز اقدام به گسترش منابع  و تجهيزات الكترونيكي نموده است. خدمات جستجو و ارائه اطلاعات از طريق نمايه نشريات در اين كتابخانه امكان پذير است .
 
سالن هاي مطالعه :
كتابخانه داراي يك سالن مطالعه جهت مطالعه خواهران و برادران با مجموع ظرفيت 84 نفر است و در ساعات كاري كتابخانه قابل استفاده اعضا مي باشد.
                                                                  
اعضاء وشرايط عضويت:
كتابخانه عمومي فجربه هم اكنون داراي 1021 عضو فعال مي‌باشد كه با ارايه مدارك و پر كردن فرم مخصوص، به عضويت  كتابخانه درآمده‌اند.
1)يك قطعه عكس
2)اصل يا كپي فيش تلفن منزل
3)پر كردن فرم عضويت
4)مبلغ 20000 ريال (دانش آموزان)م مبلغ 35000 ريال براي سايرين
خانواده هاي محترم شهدا ،جانبازان و آزادگان و هم چنين خانواده هاي تحت پوشش بهزيستي و كميته امداد امام خميني و بازنشستگان دولت به صورت رايگان عضو مي شوند.
 
تعهدات اعضاي كتابخانه:
اعضاء كتابخانه موظف به رعايت اصول مندرج در برگ تعهدنامه مي‌باشند كه عبارتند از؛
1)      خودداري از هرگونه دستكاري و علامت‌گذاري در متن يا حاشيه كتاب و ساير منابع كتابخانه
2)      استرداد يا تمديد مهلت كتب در موعد مقرر( حداكثر 15 روز براي 3 مدرك كه اين مدت براي يك بار قابل تمديد است)؛افرادي كه بيش از 3 بار تاخير در عودت منابع كتابخانه داشته باشند از عضويت كتابخانه
3) در صورت مفقود شدن و يا بروز صدمه به كتاب يا مجلات؛ عضو موظف به خريد، تهيه يا پرداخت قيمت كتاب يا مجله مي باشد .
4) كوشش در حفظ نگهداري ومنابع كتابخانه اي
5) كتب مرجع فقط در قرائت خانه كتابخانه قابل استفاده و مطالعه مي باشد
 
ساعات كاري:
 كتابخانه همه روزه(به جز روز هاي تعطيل) از ساعت 7:30 صبح تا 7:30 عصر آماده ارائه خدمات به مراجعان مي باشد .
 
آدرس كتابخانه عمومي فجر :
شهرستان خدابنده : خيابان دارايي جنب اداره پست كتابخانه عمومي فجر
تلفن : 34222923 -024                          فاكس : 34220930- 024
آدرس وبلاگ كتابخانه عمومي فجر خدابنده:http://fajrlib.blogfa.com