1391/7/25 سه‌شنبه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
انجمن خیرین کتابخانه ساز
استان زنجان


 مقدمه :  
کتاب دربردارنده ونگهدارنده دانش بشری وهمه رشته های علوم و روایتگر تاریخ بشروجهان و ملت ها ست. 
کتاب ثبت کننده ، رهاورد های انسان ، دستاوردها و تجربیات نسل هاست.
کتاب بیانگر شادی ها ، تمدن ها ، فرهنگ ملت ها و حتی اقوام منقرض است.
کتاب بیانگر شادی ها، غم ها ، آسودگی ها ،‌سختی ها ، تلاش ها ، موفقیت ها ، شکست ها ، شکوه ها و خواری هاست . 
کتاب روشنگر نیکی ها ، زشتی ها ،‌جوانمردی ها ،‌نامردمی هاست. 
کتاب مجموعه ای است از عقلانیت و جاهلیت ،‌دانشگرایی و بی دانشی ، عواطف و بی عاطفگی ، احساسات ، خشونت گرایی و همه خاطره های تلخ و شیرین ،‌و کوتاه سخن مجموعه بیطرف همه خوبی ها و بدی هاست. 
کتاب یار صمیم انسان هاست مونس تنهایی هر انسان است راهگشای ندانسته ها و مشکل ها و چراغ روشن دانستن و توانستن است .
کتاب دفتر آفرینش وآغاز و پایان هستی است. 
خدای متعال در کتاب است که خلق کلام کرده است و با افریده های خود سخن گفته است.
اولین کلام خدا به خاتم انبیا (‌ص ) ‌درآغاز بعثت عظیم او واژه ای زیبا ی" اقرا " است " بخوان "‌ و بنام پروردگارت که همه آفریده گی از اوست بخوان . 
و این خواندن مستمرا تا قیامت انسان ها ادامه دارد مکه به او گفته می شود اقرا کتابک کتاب زندگیت را بخوان.    
 
معجزه جاودانه خدای متعال قرآن است که کتاب است و یکی از دو ثقلین است که تمسک به آن نگه دارنده بشر از گمراهی و کجراهی است. 
میتوان گفت که معجزه بشر هم در کتاب است که جامع همه آفرینش انسانی است و آیینه تمام نمای انسان در این جهان است که هر کس بخواهد بداند که در این قرون متعددی که بر بشر گذشته انسان ها چگونه زیسته و چگونه کار کرده اند و چه تفکری و احساساتی داشته اند و بر آنها چه گذشته است و چه امید و آرزوها و آمال داشته اند آنرا در کتاب باید جستجو نماید. 
اسلام که دین خرد و فهم و دانش و وحی است و خدای را خیر مطلق می داند و مردمان را به مسابقه در خیرات دعوت کرده است . 
خیر مستمر و مداوم را در برخی احادیث در سه چیز می داند.
1-    چشمه ای زلال که تشنگان بشری و نباتی و حیوانات را مدام سیراب سازد. 
2-    فرزند صالح که با شایستگی ، اهل خدمت و امور خیریه باشد و دعای مردمان و به ویژه اهل ایمان و ثواب مستمر الهی را به ارمغان بیاورد. 
3-    کتابی که نسل ها را به دانش و خوبی و بدی ها و شر و خیر آشنا سازد این سه موضوع (‌باقیات الصالحات )‌ می نامد. 
 
آقای محمدربیع احمدخانی                      آقای سید افضل موسوی                          آقای رضا قائمی 
اگر یک کتاب از جاودانه های شایستگی و صلاح است و ثواب مستمر دارد بدیهی است کتابخانه که جامع باقیات الصالحات مکتوب می باشد دارای ثوابی به گستردگی جامعیت و اثر گذاری کتابخانه در طول .قرون است. 
اگر بوعلی سینا که بیش از 7 قرن دانش او شفا بخش بیماران در جهان بوده است اذعان دارد که در کتابخانه امیر دیلمی این دانش درمانی را یافته است ثواب شفای رنج دیدگان از امراض نصیب تاسیس کنندگان کتابخانه هم است . 
اگر هر دانشجو و طلبه و دانش اموز و استاد و دانشمند به دایره المعارف مراجعه می کند این دایره المعارف ها محصول میلیون ها کتابی هستند که در کتابخانه ها دسترسی به علوم و معارف گذشته را آسان کرده اند . 
اگر هر نویسنده متعهد و متفکر برای تألیف و هر سخنران مذهبی برای جامعیت هدایت عموم به کتابخانه می رود پایه گزاران کتابخانه ها در ثواب هدایت و ثواب عمل کنندگان شریکند .   
اگر هر انسان فرهیخته در خلوت آسمانی کتابخانه ،‌ به معنویت ها دست می یابد تأسیس کنندگان کتابخانه در طول قرون در ثواب آن معنویت ها بهره مند هستند هر عارفی خیام گونه به کتابخانه در آید می یابد که هر کتابی خروش هزازان هزار فریاد گر ادب و فرهنگ و عرفان است که بجای کوزه گر نکته گر و نکته بر نکته فروش را دارد . از این رو هر گامی و هر کمکی و هر اقدامی که در تألیف کتب یا جمع آوری یا تأسیس کتابخانه صورت پذیرد چون برای حفظ و تکامل میراث بزرگ فرهنگ بشریت است و تعالی و تکامل بشر و دانش ها را دارد افتخاری انسانی و ثوابی الهی و خدمتی وصف ناپذیر می باشد و چه مبارک قدمی است در این سحر گاه علم و ادب .
ملت و کشور کهنسال ایران در هزاران سال سابقه خود در تأسیس کتابخانه و کتابداری افتخارات جاودانه ای دارد .
 کتابخانه جندی شاپور ،‌کتابخانه ای جهانی است که در روزگار کهن جویندگان دانش را در چند قرن پذیرایی کرده است.
پس از حاکمیت اسلام بر ایران کتاب و کتابخانه رشدی بی سابقه یافت و در قرون سیاه و تاریک اروپا دانش چین و یونان و هند و دیگر ملل در کتاب ها و کتابخانه های ایران و مسلمانان محفوظ ماندند و به نسل ما رسیدند.  
 پس ازتأسیس جمهوری اسلامی با توجه به اینکه انقلاب اسلامی ایران انقلابی فرهنگی بود و در رأس آن دانشمندی فقیه و پاک و سیاستمداری اخلاقی و ارزشی چون امام خمینی (‌ره )‌ قرارداشت کتاب و کتابداری مورد توجه جدی مسئولان و مردم قرارگرفت و در عهد ولایت امر فقیهی ژرف اندیش و نویسنده و دانشمندحضرت آیت اللّه العظمی خامنه ای گسترش مطلوبی یافت.
یکی از نمود های این گستردگی نهاد کتابخانه های عمومی کشور بالنده ترین نهادی است که در تأسیس کتابخانه و کتابخوانی خدمات قابل توجهی داشته است. 
اقبال عموم مردم به ویژه مردمان فرهنگ دوست و اهل خیرات به این نهاد موجب تأسیس کتابخانه های فراوانی همراه با تحول در سیستم کتابخانه گردید .
همت بلند مسئولان کتابخانه های عمومی کشور با کمک و مساعدت خیرین کتابخانه ساز باعث شد که انجمن خیرین کتابخانه ساز تأسیس گردد و اساسنامه آن به ثبت رسمی برسد.  
واکنون زمینه برای همه اصحاب کتاب و اهل قلم و فرهنگ آماده است که بتوانند در حد توان و وسع خویش در این باقیات الصالحات شرکت کنند و ضمن تعالی فرهنگ ملت و کشور خود توشه ای پر برکت برای سفر آخرت ذخیره نمایند.    
 در همین راستا وبه مصداق آیه شریفه "وتعاونوا علی البر والتقوی " انجمن خیرین کتابخانه ساز در استان ها و شهرستان های مختلف کشور به منظور انجام وظیفه الهی و انسانی در جهت گسترش دانش و آگاهی های بشری و دانشمند پروری و جذب ، ساماندهی منابع ، امکانات و جلب مشارکت های مردمی درامر مقدس کتابخانه سازی ،‌توسعه فرهنگ کتابخوانی و همکاری دراداره  کتابخانه های عمومی بر اساس این اساسنامه تأسیس می گردد .   
 
آقای محمدربیع احمدخانی                      آقای سید افضل موسوی                          آقای رضا قائمی
 
 
فصل اول- کلیات و اهداف 
ماده 1) نام انجمن :
 نام این مؤسسه"انجمن خیرین کتابخانه سازاستان زنجان" است که دراین اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار انجمن نامیده می شود .
 ماده 2) موضوع فعالیت :
 موضوع فعالیت انجمن عبارت است از :‌
1-2) جلب مشارکت و بهره گیری از کمک های خیرین در جهت ساخت و توسعه کتابخانه‌های عمومی .
2-2) کمک به بازسازی ، نوسازی ، تجهیز و نگهداری کتابخانه های عمومی .
3-2) مساعدت و همکاری در اداره کتابخانه های عمومی و مشارکت فکری و فرهنگی در راستای بهره برداری  بهینه و ترویج مطالعه مفید در سطح مردم .
4-2) کمک به تأمین منابع مالی مورد نیازبرای اداره  و توسعه کتابخانه های عمومی .
5-2) کمک به تأمین منابع مالی کتابخانه های عمومی استان های کشور برای تأمین منابع دیداری و شنیداری با همیاری مردم خیر استان .
6-2) دعوت از خیرین در زمینه های فرهنگی و اجتماعی و ارتباط مستمر و مداوم با آنان و بستر سازی برای افزایش خدمات و حمایت از خدمات آنها .
7-2) نظارت بر حسن اجرایی  حصول اهداف شرعی و قانونی خیرین مطابق توافقات فی ما بین در طول حیات وزنده نگهداشتن نام و یاد آنان بعد از فوت خیّر و عمل به وصایای آنان تا آخرین حد ممکن .
8-2)طراحی و برنامه ریزی به منظور تشویق و ترغیب جوانان به مطالعه مفید با کمک رسانه ها و بالاخص رسانه ملی وتشویق و تقدیر از خدمات خیرین .
9-2) کمک به انتشار و چاپ کتب مفید و مورد علاقه مردم خصوصاً قشر جوان به منظور تقویت گرایش به مطالعه مفید در جامعه و اهداء کتب به کتابخانه ها .
ماده 3) نوع فعالیت انجمن :  
کلیه فعالیت های این انجمن غیر سیاسی و غیر انتفاعی بوده و ضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران ، دقیقاً بر اساس مفاد این اساسنامه فعالیت خواهد نمود .
 
آقای محمدربیع احمدخانی                      آقای سید افضل موسوی                          آقای رضا قائمی
ماده 4) مرکز اصلی انجمن :
 مرکز اصلی انجمن درشهرزنجان – علوم پایه- خیابان عارف- ساختمان روزنامه جمهوری اسلامی- طبقه اول- اداره کل کتابخانه های عمومی استان- کد پستی 77565-45138 است و در صورت لزوم انجمن در سایر نقاط مرتبط با حوزه جغرافیایی دیگر استان هم  می‌توانند با موافقت مرجع صدورمجوزو نهاد کتابخانه های عمومی کشور تأسیس و فعالیت نماید.
 تبصره 1 : انجمن ضمنحفظ شخصیت حقوقی و استقلال خود در امور مالی (دارایی ها و هزینه ها) درسایرامورازانجمن خیرین کتابخانه ساز ایرانیان که به منظور تعیین خط مشی و سیاست گذاری کلی و درراستای اهداف کتابخانه‌های عمومی تأسیس شده است پیروی و تبعیت می نمایند.
تبصره 2: اساسنامه انجمن، پس از تأیید انجمن خیرین کتابخانه ساز ایرانیان رسمیت می یابد وهرگونه تغییر اعم ازحذف یا اضاقه نمودن مفاد اساسنامه مورد عمل آنها باید قبل از تصویب هیأت امناء‌انجمن به تأیید کتبی انجمن خیرین کتابخانه ساز ایرانیان و تأیید نهایی مرجع صدور مجوز برسد . تأیید اساسنامه انجمن شهرستان‌ها و شهرها و تغییرات اساسنامه مورد عمل آنها، به منظور تایید نهایی انجمن خیرین کتابخانه‌سازایرانیان باید ازطریق انجمن  خیرین استان و مرجع صدور مجوز اقدام شود.
تبصره 3:به منظور نظارت برحسن انجام انتخاب هیأت مدیره انجمن استان حضورنماینده ای ازانجمن خیرین کتابخانه ساز ایرانیان الزامی است.
تبصره 4:انجمن هراستان ملزم به ارائه گزارش عملکرد سالانه خود به انجمن خیّرین کتابخانه سازایرانیان و واحدهای شهرستان‌ها و شهرها ملزم به ارائه گزارش عملکرد سالانه خود به انجمن استان می باشند .
 

ماده 5 ) تابعیت ا نجمن:
 انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد وهیچ یک از ارکان انجمن نمی تواند تابعیت آن را تغییر دهد و کلیه اعضای هیأت امناء وهیأت مدیره آن التزام خود را به رعایت قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.      ماده 6 ) مدت :
«انجمن » از تاریخ تأسیس برای مدت« نا محدود» تشکیل می گردد.
 


ماده 7 ) سرمایه انجمن :
 سرمایه اولیه «انجمن » مبلغ شش میلیون ریال تماماً نقدی می باشد که توسط هیأت مؤسس دربدو تأسیس به نسبت مساوی پرداخت شده ودراختیار « انجمن » قرار گرفته است.
تبصره1: امکان افزایش سرمایه از طریق دریافت کمکهای نقدی و غیر نقدی همواره میسور می باشد.
تبصره2:  مالکیت اموال انجمن در مرکز و سراسر کشورمالکیت عمومی است. و اعضای انجمن حق ادعای مالکیت در هر یک از اموال و تجهیزات انجمن را ندارد  اعضای هیات امناء بهنگام خروج از انجمن هیچ گونه حقی نسبت به سرمایه و آورده های نقدی و غیر نقدی در انجمن را نخواهد داشت. زیرا خدمت در انجمن رایگان است.
آقای محمدربیع احمدخانی                      آقای سید افضل موسوی                          آقای رضا قائمی
 ماده 8) مؤسسین انجمن:
مؤسسین اولیه انجمن :1 – آقای محمدربیع احمدخانی 2 – آقای سید افضل موسوی 3- آقای رضا قائمی   می باشند.
تبصره :پس از تأسیس انجمن و انتخاب اعضاء هیأت امناء ، هیأت مؤسس کلیه حقوق و اختیارات خود را به هیأت امناء واگذارنموده واز آن پس هیچگونه مسئولیتی تحت عنوان مؤسس  نخواهد داشت .  
                                    
                                     فصل دوم - ارکان انجمن


ماده 9) ارکان انجمن :  
الف ) هیات موسس که پس از تاسیس و انتخاب هیات امناء مسئولیت آن پایان می یابد.
ب) هیأت امناء.
ج ) هیأت مدیره .
د )  مدیر عامل (رئیس مؤسسه) .
ه ) بازرسان قانونی . 
ماده 10) هیأت امناء : 
مجمع عمومی هیأت امناء متشکل از13 نفر ازاشخاص حقیقی یا حقوقی بوده و توسط موسسین انتخاب می شوند  که عالی ترین مرجع تصمیم گیری درانجمن است و به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.اعضای هیات موسس انجمن ومدیرکل کتابخانه های عمومی استان زنجان نیزجزء اعضاء هیات امنا می­باشند.
تبصره 1:درصورت استعفا ، فوت ، شهادت یا عدم توانایی انجام وظیفه هریک ازاعضاء ‌هیأت امناء ، مجمع عمومی هیأت امناء ‌در اولین جلسه خود نسبت به انتخاب عضو جایگزین اقدام می‌نماید.
تبصره 2: هیأت امناء دراولین جلسه خود یکنفرازاعضاء را بعنوان رئیس هیأت امناء انتخاب می‌نماید.
تبصره 3: هیات امناء یک نفر از اعضاء، ترجیحا رئیس هیات امناء را به عنوان عضوهیات امناء‌ انجمن خیرین کتابخانه ساز ایرانیان معرفی می نماید.
تبصره 4: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به عنوان مرجع تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجمع عمومی هیأت امناء با قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی و سایر قوانین جاری کشور می‌باشد .
آقای محمدربیع احمدخانی                      آقای سید افضل موسوی                          آقای رضا قائمیماده 11) تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی هیأت امناء :
·   مجمع عمومی عادی هیأت امناء حد اقل سالی  یک بار در خرداد ماه تشکیل خواهد شد. برای رسمیت جلسات حضورنصف بعلاوه یک اعضا ضروری است و جهت تصویب هر موضوعی نیز رأی موافق با اکثریت اعضاء حاضر ضرورت دارد . 
·   دعوت برای مجامع عمومی کتبی بوده و حد اقل 10 روز قبل از تشکیل آن به اطلاع کلیه اعضاء خواهد  رسید . در صورتی که در دعوت نخست اکثریت حاصل نشد ، جلسه دوم به فاصله 15 روز بعد تشکیل و با هر تعداد اعضاء حاضر جلسه رسمیت خواهد یافت . 
·   مجمع عمومی عادی هیأت امناء ممکن است بنا به ضرورت، قبل از سر رسید مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده در اموری که از وظایف مجمع عمومی عادی است به تقاضای هیأت مدیره یا بازرس
( بازرسان ) یا یک سوم اعضا ء هیأت امناء تشکیل شود .
ماده 12) وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی هیأت امناء :


1
-12 ) تدوین وتصویب برنامه های کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت انجمن برمبنای سیاست های کلی  وخط مشی ها و برنامه های کلان و راهبردی انجمن خیرین کتابخانه ساز ایرانیان براساس تبصره 1 ذیل ماده 4 این اساسنامه.
2-12 ) انتخاب اعضای اصلی وعلی البدل هیأ ت مدیره و بازرسین انجمن (‌ با حضور نماینده انجمن خیرین کتابخانه ساز ایرانیان به منظور نظارت بر حسن اجرای انتخابات و اساسنامه و با تایید و امضای وی رسمیت خواهند یافت.  
3-12 )بررسی وتصویب عملکرد هیأت مدیره ، بودجه سالیانه ، ترازنامه ، حساب ها ، صورت های مالی و استماع گزارشات بازرسان قانونی وارائه گزارش عملکرد سالانه به انجمن خیرین کتابخانه ساز ایرانیان.
4-12) بررسی و تصویب کلیه آیین نامه های مورد نیاز انجمن از جمله آیین نامه های مالی و معاملاتی  واستخدامی.  
 5- 12) ایجاد صندوق قرض الحسنه به منظورکمک به پروژه های خیّرین کتابخانه ساز پس ازکسب مجوزهای مربوطه .
6-12) تعیین میزان حق الزحمه مدیرعامل و بازرسان انجمن در صورت نیاز .
7-12 ) تصویب اساسنامه انجمن شهرستان ها در انجمن استان بر اساس تبصره 2 ذیل ماده 4 این اساسنامه.  
8-12 ) تصمیم گیری در مورد ایجاد واحدهای انجمن در شهرستان ها و شهرهای تابعه و تعیین حدود اختیارات و وظایف آنها بر اساس ماده 4 این اساسنامه.    
9-12) استماع  و رسیدگی به گزارش هیأ ت مدیره و بازرس ( بازرسان ) .    
10-12) انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی ها و دعوت نامه ها .   
11-12)انتخاب اعضاء  جدید ‌هیأت امناء و تعیین عضو جانشین هیأت امناء طبق مندرجات تبصره 1 ماده 10.
12-12) انتخاب نماینده انجمن استان در انجمن خیرین کتابخانه ساز ایرانیان.
آقای محمدربیع احمدخانی                      آقای سید افضل موسوی                          آقای رضا قائمی
 ماده13) تشکیل جلسات مجمع عمومی فوق العاده هیأت امناء :   
مجمع عمومی فوق العاده هیأت امناء با شرایط زیر تشکیل خواهد شد. 
1- 13 ) با درخواست اکثریت هیأت مدیره یا بازرس .
2-13 )  با درخواست یک سوم از اعضاء هیأ ت امناء .
تبصره : سایر شرایط دعوت و حد نصاب تشکیل مجمع عمومی فوق العاده هیأت امناء همانند مجمع عمومی عادی می باشد.   
ماده 14) وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده هیأت امناء :  
1-14)  تغییر نشانی انجمن .
2-14) الحا ق یا حذف و یا تغییر موادی از اساسنامه بر اساس تبصره 2 ذیل ماده 4 این اساسنامه .
3 -14) افزایش یا کاهش سرمایه انجمن .
4-14) اتخاذ تصمیم در مورد انحلال انجمن و واحد های شهرستانی و شهری وابسته به آن براساس ماده 30 این اساسنامه .
5 -14) انتخاب مدیران  تصفیه در صورت تصویب انحلال انجمن . 
6-14)  داوری در موارد اختلافات فیما بین ارکان انجمن .  
7-14) عزل بعضی از اعضاء یا کل اعضاء هیأت مدیره و بازرسین ونماینده انجمن استان در انجمن خیرین کتابخانه ساز ایرانیان، قبول و بررسی استعفاء اعضاء هیأت مدیره و بازرسین و انتصاب اعضاء علی البدل و تعیین کسری اعضاء تا سررسید مجمع عمومی عادی .ماده 15 ) نحوه دعوت جلسات :
دعوت از هر یک از جلسات مجامع عمومی هیأت امناء توسط رئیس هیأت امناء به وسیله ارسا ل دعوتنامه کتبی از طریق پست سفارشی و یا درج آگهی درروزنامه کثیر الانتشارمنتخب انجمن به عمل می‌آید.  فاصله بین دعوت مجمع هیأت امناء تا تشکیل آن حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز خواهد بود
ماده 16) نحوه تشکیل جلسات هیأت امناء‌ : 
         مجامع عمومی هیأت امناء توسط هیأ ت رئیسه ای مرکب از یک رئیس ،یک دبیرو یک ناظراداره می شوند .
تبصره : اعضاء هیأت رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیأت مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی هیأت امناء و تایید نهاد کتابخانه های عمومی استان انتخاب خواهند شد .
آقای محمدربیع احمدخانی                      آقای سید افضل موسوی                          آقای رضا قائمیماده 17) تصمیمات مجامع هیأت امناء  :
تصمیمات در جلسات هیأت امناء عادی همواره با رأی اکثریت حاضرین در جلسه رسمی  معتبر می باشد و درمورد جلسات هیأت امناء فوق العاده با تصویب دوسوم اعضاء معتبر خواهد بود .ماده 18) هیأت مدیره :
انجمن به وسیله هیأت مدیره ای مرکب از7 نفر عضواصلی  که یک نفر از اعضاء‌ ، مدیر کل کتابخانه های عمومی استان  زنجان می باشد و دو نفر عضو علی البدل که توسط هیأت امناء از بین اعضاء و یا خارج از آنها برای مدت دو سال انتخاب می شوند اداره می شود. انتخاب مجدد آنها بلا مانع است . عضویت در هیأت مدیره قابل انتقال بغیر نمی باشد.   
 
تبصره 1: شرکت اعضاء هیأت مدیره در جلسات آن ضروری است وغیبت هر یک ازاعضاء‌ بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی در حکم استعفای عضو غایب محسوب می شود .   
تبصره 2 : انتخاب مجدد اعضاء هیأ ت مدیره بلامانع است.ماده 19) تصمیمات هیأت مدیره : 
تصمیمات هیأت مدیره همواره با اکثریت آراء  موافق حاضر در جلسه رسمی معتبر می باشد . جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء ‌رسمیت می یابد .ماده 20) رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره : 
هیأت مدیره از بین اعضای خود یک نفر را به سمت رئیس هیأت مدیره و یک نفر را به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و یک نفر را بعنوان خزانه دار انجمن انتخاب کرده و همچنین می تواند برای اعضای خود سمت های دیگری تعیین نماید .ماده 21) اختیارات و وظایف هیأت مدیره :
  
هیأت مدیره نماینده قانونی و تام الاختیار انجمن بوده و به جز درباره موضوعاتی که اتخاذ تصمیم و اقدام در مورد آنها طبق قانون و اساسنامه در صلاحیت هیأت امناء می باشد می تواند در کلیه امور مداخله و اقدام نماید و نیز بدون هیچ محدودیتی دارای اختیارات مشروحه ذیل می باشد:
امور اداری انجمن از هر قبیل،تهیه برنامه ها و طرح های مورد نیاز انجمن و تنظیم بودجه و تعیین و پرداخت حقوق و انجام هزینه ها و رسیدگی به محاسبات، تهیه آیین نامه های داخلی، اجرای تصمیمات هیأت امناء ، اداری، دیون و وصول مطالبات، تأسیس شعب و نمایندگی پس از تصویب هیأت امناء، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگران، عقد هر گونه پیمان با شرکت ها و بانک ها و ادارات و اشخاص و همچنین انجام معاملات بنام انجمن، مشارکت با سایر مؤسسات و شخصیت های حقیقی و حقوقی، استقراض یا رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانک ها و اشخاص و مؤسسات و بازکردن حساب جاری و ثابت در بانک‌ها، دریافت وجه از حساب‌های انجمن ظهر نویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها و هزینه‌ها، پیگیری دعاوی و مرافعات انجمن چه مدعی باشد و چه مدعی علیه در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به دادگاه های صالحه عمومی ، تجدید نظر ، دیوان عالی کشور ، دیوان عدالت اداری ، شوراهای حل اختلاف و کلیه مراجع قضائی،اداری و غیره، انتخاب وکیل و وکیل در توکیل و دادن اختیارات لازمه به نامبرده و عزل آن، قطع و فصل دعاوی با حق صلح و سازش.
تبصره 1:اختیارات هیأت مدیره منحصر به موارد فوق نیست و شرح موارد مذکور صرفاً جنبه تمثیلی داشته و در حدود مقررات صدر ماده حاضر، به هیچ وجه به اختیارات هیأت مدیره خللی وارد نمی سازد.
تبصره 2:هیأت مدیره می تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود راطی ابلاغ رسمی به مدیر عامل محول نماید.
آقای محمدربیع احمدخانی                      آقای سید افضل موسوی                          آقای رضا قائمیماده 22) صاحبان امضای مجازانجمن :
مقرر گردید تا کلیه عقود و قراردادهای مؤسسه با امضاء متفق سه نفر، رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل وخزانه دا ر همراه با مهر مؤسسه و کلیه امور مالی و بانکی و اداری و اسناد و اوراق تعهد آور و بهاء دار از قبیل چک، سفته ،‌برات با امضاء متفق دو نفر از سه نفر (با امضاء ‌ثابت خزانه دارو رئیس هیأت مدیره یا مدیر عامل ) همراه با مهر مؤسسه و سایر اوراق و مکاتبات عادی و اداری و روزمره با امضاء مدیر عامل همراه با مهر مؤسسه معتبر باشد.ماده23) مدیر عامل ( رئیس مؤسسه ) :
مدیر عامل ( رئیس مؤسسه ) بالاترین مقام اجرایی انجمن می باشد که توسط هیأت امناء و برای مدت دو سال از بین اعضای هیأت مدیره و یا خارج از آن تعیین می گردد مدیر عامل ، خواه از بین اعضاء‌ هیأت مدیره و یا خارج از آن انتخاب شود نباید دوره مدیریت وی از دوره هیأت مدیره بیشتر باشد. انتخاب مجدد وی طبق مقررات این اساسنامه بلا مانع است.
تبصره:حدود اختیارات و وظایف و حقوق  مدیرعامل (رئیس مؤسسه) توسط هیأت مدیره تعیین خواهد شد.


ماده 24) ترتیب انتخاب بازرسان :
هیأت امناء نسبت به انتخاب یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل برای مدت یکسال اقدام می کند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. بازرس اصلی و علی البدل انجمن می تواند از بین اعضاء یا خارج از آنها انتخاب شود.


ماده 25) وظایف و اختیارات بازرسان :
وظایف بازرسان شامل با زرسی از روند انجام فعالیت های انجمن، نظارت بر حسن اجرای مصوبات مجمع عمومی ، هیأت امناء ، هیأت مدیره ، ارائه گزارش به هیأت امناء ، تهیه گزارش حسابرسی مالی و اظهار نظر نسبت به گزارشعملکرد هیأت مدیره برای هیأت امناء می باشد و برای تحقق آن کلیه مدیران و کارکنان انجمن موظف به همکاری هستند.
 سایروظایف بازرس نیز بشرح ذیل می باشد:  
1-    بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای هیأت امناء :
2-    مطالعه گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع هیأت امناء .
3-    گزارش هر گونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به هیأت امناء .
4- اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارائی ، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که مدیران دراختیار هیأت امناء گذاشته اند . 
تبصره :بازرس می تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید.
                                                                                  فصل سوم - بودجه و سال مالیماده 26) بودجه انجمن :
بودجه  انجمن از طریق دریافت هدایا،اعانات ،قبول وصیت ،وقف، حبس اموال،فعالیتهای مجازدر چارچوب اهداف و سایر کمکهای مردمی ،دولتی یا بین المللیکمک های مجاز بین المللی بر حسب قوانین و مقررات کشور  تأمین می شود .
تبصره1 : انتشاروفروش قبض جهت اخذ کمکهای مردمی درمعابرواماکن عمومی و خصوصی ممنوع است.
تبصره 2: برپائی چادرونصب صندوق درمعابرعمومی پس ازتأیید شهرداری منطقه وبا اطلاع کتبی به نیروهای انتظامی امکان پذیر است.
تبصره 3 : کمکهای نقدی افراد باید ازطریق سیستم بانکی به حساب مؤسسه منظور یا در قبال ارائه رسید در محل مؤسسه دریافت شود و کمکهای غیر نقدی  نیز در قبال ارائه رسید به اهداء کننده صورت گیرد.
آقای محمدربیع احمدخانی                      آقای سید افضل موسوی                          آقای رضا قائمی
 
تبصره 4 : هرگونه کمکهای ( خارجی ) ‌بین المللی قبل از دریافت بایستی با نظر مرجع صدور مجوز صورت گیرد و شرح کمکهای دولتی بایستی بلافاصله به مرجع صدور مجوزگزارش شود.  
تبصره 5 : فعالیتهای مجاز به فعالیتهای قانونی که بر اساس ضوابط و مقررات جاری کسب درآمد صورت می گیرد گفته می شود مشروط به اینکه این درآمد پیرامون فعالیت در چارچوب اهداف اساسنامه انجام پذیرد و به لحاظ غیر تجارتی بودن مؤسسه هرگونه عملی و داد و ستدی که در کلمه تجارت صورت گیرد ممنوع است.  
 


 ماده 27) سال مالی : 
   سال مالی انجمن از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخراسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تأسیس انجمن می باشد.


ماده 28) تقدیم ترازنامه :
ترازنامه هر سال باید حداکثر ظرف سه ماه پس ازانقضای سال مالی انجمن برای تصویب به هیأت امناء تقدیم گردد.


ماده29) مفاصا :
تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی انجمن از طرف هیأت امناء برای هیأت مدیره به منزله مفاصا حساب برای همان دوره مالی خواهد بود.
 
فصل چهارم - انحلالماده 30) انحلال انجمن :
انحلال انجمن پس از پیشنهاد هیأت مدیره  یا یکی از اعضای هیأت امناء و تأیید و تصویب مجمع عمومی فوق العاده هیأت امناء و با رأی موافق دو سوم اعضاء‌ با تأیید و موافقت نهایی انجمن خیرین کتابخانه ساز ایرانیان خواهد بود. در صورت انحلال انجمن ، مجمع عمومی فوق العاده هیأت امناء پنج نفر را به عنوان هیأت تصفیه انتخاب و این هیأت موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حسابها و تصفیه بدهی ها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارایی مسلم (‌اعم از منقول و غیر منقول ) ‌دارایی انجمن را با تصویب مجمع عمومی و تحت نظارت کمیته ای از نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه و نمایندگان وزارت امور اقتصاد و دارایی و نیروی انتظامی به نهاد کتابخانه های عمومی کشور واگذار نماید. هیأت مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل اموال و املاک واگذار شده را به مراجع ذیربط ارائه نماید.
فصل پنجم – متفرقهماده31) موضوعات پیش بینی نشده :
مسایل و موضوعاتی که در این اساسنامه ذکر نشده است مشمول مقررات مؤسسات غیرتجاری و سایر قوانین و مقررات جاریه ایران از جمله قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور مصوب 17/12/1382 مجلس شورأی اسلامی و مسایل و موضوعات داخلی موسسه که در این اساسنامه پیش بینی نشده بنا به تصمیم اعضاء هیأت امناء خواهد بود.  
ماده 32) عدم تخصیص سود به اعضاء : 
اعضای هیأت مؤسس ، هیأت امناء ، هیأت مدیره ، بازرس یا بازرسان و منسوبین درجه یک آنها هیچ گونه             سود ، درآمد و یا منافعی از محل انجمن نداشته و نخواهند داشت .
آقای محمدربیع احمدخانی                      آقای سید افضل موسوی                          آقای رضا قائمی
 
ماده 33) تصویب اساسنامه :
این اساسنامه در5 فصل و 33 ماده و23 تبصره تنظیمو در تاریخ 10 / 04 / 1391 / سالشمسی تنظیم و به امضاء کلیه مؤسسین اولیه انجمن رسیده است.
 
 
آقای محمدربیع احمدخانی                      آقای سید افضل موسوی                          آقای رضا قائمی
 
بيشتر