منو
صفحه اصلي
متون عمومي
منو
ورود
1393/4/24 سه‌شنبه

آمار و اطلاعات کتابخانه های عمومی استان زنجان

 
ردیف شاخص مشارکتی تحت پوشش کل
1 تعداد کتابخانه 20 78 98
2 زیر بنا 5466 30787 36253
3 موجودی کتاب(نسخه) 254741 1100307 1355048
متوسط امانت ماهانه - 20000 20000
5 اعضاء فعال 19709 55530 75239