فهرست

گزارش تصويری

حضور کتابداران و کارکنان کتابخانه های عمومی استان زنجان در راهپیمایی روز قدس

کتابداران و کارکنان کتابخانه های عمومی استان زنجان با حضور در راهپیمایی روز قدس ضمن اعلام حمایت از مردم مظلوم فلسطین، به ارائه خدمات فرهنگی و معرفی کتابخانه های عمومی پرداختند.