فهرست

گزارش تصويری

موکب کتابخانه‌های عمومی استان زنجان برپا شد

همزمان با اربعین حسینی و همراه با سراسر کشور، موکب کتابخانه‌های عمومی استان زنجان در پیاده‌روی جاماندگان اربعین در زنجان برپا شد