فهرست

گزارش تصويری

بازدید معاونان و مدیران نهاد از کتابخانه های استان زنجان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، معاونان و مدیران نهاد کتابخانه های عمومی کشور که دبیرکل نهاد را در سفر به استان زنجان همراهی می کردند، در گروه های جداگانه ای از کتابخانه های عمومی استان بازدید کردند.