فهرست

گزارش تصويری

اختتامیه جشنواره قصه‌گویی «نهال امید» در زنجان برگزار شد

مدیرکل اداره کتابخانه‌های عمومی استان زنجان در آیین اختتامیه مرحله استانی دومین جشنواره قصه‌گویی نهال امید گفت: فرهنگ قصه‌گویی که یک امر طبیعی است در نهاد و سرشت آدمیان از گذشته بوده و جاری است و تمدن‌ها براساس روایت‌ها و قصه‌ها شکل گرفته‌اند.