فهرست

گزارش تصويری

برگزاری محفل ادبی به مناسبت بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی

به مناسبت گرامیداشت شاعر پرآوازه پارسی گوی «حکیم ابوالقاسم فردوسی»، محفل ادبی با محوریت فردوسی‌شناسی در کتابخانه عمومی «فجر» شهرستان خدابنده برگزار شد.