فهرست

گزارش تصويری

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی کشور از پروژه کتابخانه مرکزی زنجان بازدید کرد

حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی سازی کشور در سفر یک روزه خود به زنجان، روز پنجشنبه، مورخ 04/03/1402 از پروژه نیمه تمام کتابخانه مرکزی شهر زنجان بازدید کرد.