فهرست

اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان زنجان دعوت به همكاري مي نمايد؛

آگهی فراخوان جذب نیرو در شهرستان زنجان

داره كل كتابخانه هاي عمومي استان زنجان براي تكميل نيروي انساني (یک نفر) در رشته شغلي كتابدار براي كتابخانه سیار شهرستان زنجان از طريق گزينش و مصاحبه، از بين آقایان واجد شرايط، در چارچوب قرارداد ساعتي دعوت به همكاري مي نمايد.

اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان زنجان براي تكميل نيروي انساني (یک نفر) در رشته شغلي كتابدار براي كتابخانه سیار شهرستان زنجان از طريق گزينش و مصاحبه، از بين آقایان واجد شرايط ذيل، در چارچوب قرارداد ساعتي دعوت به همكاري مي نمايد.
الف) شرايط اختصاصي :
1) داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر در کلیه رشته های دانشگاهی از يكي از دانشگاه‌ها و موسسات مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري/ بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه.
2) دارا بودن حداكثر سن 40سال تمام تا تاريخ 23/12/1401
تبصره 1: دارندگان مدارك بالاتر از كارشناسي، به ازاي هر مقطع 2 سال به حداكثر سن آنان اضافه مي شود.
تبصره 2: درخصوص آقايان، مدت زمان خدمت وظيفه عمومي به حداكثر سن اضافه مي شود.
3) سكونت در شهرستان مورد نظر براي داوطلبان الزامي است.
4) كسب موفقيت در مصاحبه تخصصي.
5) داشتن گواهینامه رانندگی پایه 2
ب) شرايط عمومي :
1) تدين به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور.
2) تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
3) اعتقاد قلبي و التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسلامي و قانون اساسي.
4) دارا بودن حسن شهرت اخلاقي و اجتماعي.
5) برخورداري از سلامت جسمي و رواني متناسب با شغل.
6) دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت براي آقايان.
تبصره: كارت پايان خدمت بايد حداكثر تا تاريخ 23/12/1401 صادر شده باشد.
7) نداشتن رابطه استخدامي  با سازمان ها و نهادهاي دولتي و غير دولتي در زمان موافقت با همكاري.
تبصره 1: اولويت جذب با متاهلين مي باشد.
تبصره 2: بكارگيري متقاضيان پس از طي همه مراحل فوق،‌ منوط به تاييد در كميته نيروي انساني نهاد مي باشد.
تبصره 3: ايثارگران در اجراي ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مشمول قوانين خاص خود مي باشند.
ج) رشته هاي شغلي مورد پذيرش
رشته شغلي كتابدار: دارا بودن دانشنامه كارشناسي و يا بالاتر از کلیه رشته های دانشگاهی
  • افراد پذيرفته شده پس از طي مراحل گزينش، به همكاري دعوت خواهند شد.
  • تذكر: همكاري متقاضيان به صورت موقت و تا برگزاري آزمون بكارگيري نيروي انساني مي باشد و در صورت عدم قبولي در آزمون، هيچگونه حقي براي متقاضيان ايجاد نمي شود.
  • علاقمندان تا پایان وقت اداری 1401/12/27 مدارک خود را به آدرس زنجان- اتوبان 22 بهمن- میدان استاد روزبه- اداره کل کتابخانه های عمومی استان زنجان تحویل دهند.
  • درصورت داشتن هرگونه سوال می توانید با شماره تلفن 33549919 تماس حاصل نمایید