فهرست

اخبار برگزيده

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان زنجان:

بهترین اقدام موثر در عصر حواس پرتی، چشاندن لذت خواندن به مردم است

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان زنجان روز سه شنبه ۱۱ بهمن ماه در دومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان زنجان با بیان اینکه مقوله خواندن در جامعه ما به مشکل تبدیل شده است، گفت: بهترین اقدام موثر در عصری که حواس پرتی نامیده می شود، چشاندن لذت خواندن به مردم است

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان زنجان، محمد رضاخانی، مدیر کل کتابخانه های عمومی استان زنجان روز سه شنبه ۱۱ بهمن ماه در دومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان زنجان با بیان اینکه مقوله خواندن در جامعه ما به مشکل تبدیل شده است، گفت: بهترین اقدام موثر در عصری که حواس پرتی نامیده می شود، چشاندن لذت خواندن به مردم است.
وی اظهار داشت: برای چشاندن لذت خواندن به مردم باید زیر ساختهای موجود را با توجه به فناوریهای جدید به روز رسانی کنیم.
رضاخانی افزود: کتابخانه های عمومی به دلیل فعالیت های روزانه مستمربه عنوان بزرگترین شبکه پایدار فرهنگی استان به شمار می رود.
وی با اشاره به اینکه کتابخانه های عمومی به عنوان باشگاه اجتماعی رویکرد جدید مدیریت کتابخانه ها می باشد تصریح کرد: کتابخانه های عمومی صرفا سالن مطالعه و امانت کتاب نمی باشد در حال حاضر بیش از 40 خدمت در کتابخانه های عمومی ارائه می شود.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان زنجان در پایان ایجاد ساختکده و خانه خلاقیت را از جمله اقدامات جدیدی در کتابخانه های عمومی در راستای ترویج فعالیت های کتاب و کتابخوانی عنوان کرد.