فهرست

اخبار برگزيده

با حضور معاونت برنامه‌ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات نهاد کتابخانه‌های عمومی؛

برگزاری سومین رویداد ملی «کسب و کار» در کتابخانه‌های عمومی استان زنجان

سومین رویداد ملی کسب و کار در کتابخانه‎‌های عمومی به منظور معرفی و بررسی نقش کتابخانه‌ها در ایجاد کسب و کار در استان زنجان برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان زنجان، سومین رویداد ملی کسب و کار در کتابخانه‌های عمومی استان زنجان در جهت بررسی و معرفی نقش کتابخانه‌های عمومی در ایجاد کسب و کار برگزار خواهد شد.
این رویداد با حضور میرعبداللهی، معاونت برنامه‌ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات نهاد کتابخانه‌های عمومی، محمدیان، مدیرکل دفتر پژوهش و آموزش نهاد کتابخانه‌های عمومی  و جمعی از اساتید دانشگاه، کارآفرینان و کتابداران در اردیبهشت سال 1402 برگزار خواهد شد.