فهرست

اخبار برگزيده

در راستای تبیین همایش بین‌المللی «کتابخانه‌های عمومی و کسب و کارهای کوچک» صورت گرفت؛

نشست مشترک معاون اداری و مالی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان زنجان و معاونین پژوهشی دانشگاه‌ها

قاسم موحدیان، معاونت اداری و مالی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان زنجان در راستای تبیین همایش بین‌المللی «کتابخانه‌های عمومی و کسب و کارهای کوچک» با معاونین پژوهشی دانشگاه‌های زنجان، تحصیلات تکمیلی علوم پایه و دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان زنجان، دکتر قاسم موحدیان، معاونت اداری و مالی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان زنجان با معاونین پژوهشی دانشگاه‌های زنجان، تحصیلات تکمیلی علوم پایه و دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان دیدار کرد.
 
دکتر قاسم موحدیان، معاون اداری و مالی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان زنجان ضمن حضور در دانشگاه‌های فوق درخصوص همایش بین‌المللی «کتابخانه‌های عمومی و کسب و کارهای کوچک» و تغییر رویکرد نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و به تبع آن تغییر رویکرد کتابخانه‌های عمومی استان زنجان توضیحاتی ارائه داد
 
.
موحدیان در این نشست که باهدف تبیین رویکردهای جدید نهاد کتابخانه‌های عمومی و همایش بین‌المللی «کتابخانه‌های عمومی و کسب و کارهای کوچک» برگزار شد، پیشنهاد ایجاد رشته علم اطاعات و دانش‌شناسی را به دانشگاه ‌زنجان و دانشگاه آزاد زنجان ارائه داد.
 

 
دکتر رحمانی، معاون پژوهشی دانشگاه زنجان با بیان اینکه همه رشته‌های این دانشگاه به‌ویژه گروه‌های صنایع، معماری و روانشناسی می‌توانند در این حوزه مشارکت کنند، گفت: دانشگاه سراسری زنجان آمادگی مشارکت در کمیته‌های علمی و داوری را دارد.
شایان ذکر است دانشگاه‌های فوق، در حوزه اطلاع‌رسانی لازم در محیط فیزیکی و مجازی قول مساعدت دادند.