فهرست

اخبار شهرستان‌ها

دعوت به همکاری؛

اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان زنجان دعوت به همكاري مي نمايد

اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان زنجان براي تكميل نيروي انساني (1 نفر) در رشته شغلي كتابدار سیّار براي كتابخانه هاي عمومي شهرستان ابهر از طريق گزينش و مصاحبه، از بين آقایان واجد شرايط ذيل، در چارچوب قرارداد ساعتي دعوت به همكاري مي نمايد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی زنجان، کتابخانه های عمومی استان برای تکمیل نیروی انسانی (1 نفر) در رشته شغلی کتابدار سیّار برای کتابخانه های عمومی شهرستان ابهر از طریق گزینش و مصاحبه ، از بین آقایان واجد شرایط ذیل، در چارچوب قرارداد ساعتی دعوت به همکاری می نماید.
الف) شرايط اختصاصي :
1) داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي و يا بالاتر دريكي از رشته هاي كتابداري، علوم كتابداري و اطلاع رساني و علم اطلاعات و دانش شناسي، زبان و ادبيات فارسي، دبيري زبان و ادبيات فارسي، الهيات و معارف اسلامي،علوم اجتماعي، دبيري علوم اجتماعي، علوم ارتباطات اجتماعي ، مددكاري اجتماعي، خبرنگاري، صنايع چاپ (با رويكرد صحافي كتاب و تاييد معاونت توسعه كتابخانه ها و ترويج كتابخواني)، مديريت (تمامی گرايش ها) ، روانشناسی ،علوم تربيتی، راهنمايي و مشاوره ، مطالعات خانواده ، مهندسي كامپيوتر، مديريت فناوري اطلاعات ، مهندسي فناوري اطلاعات از يكي از دانشگاه‌ها و موسسات مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري/ بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه.
 (اولویت جذب با رشته های کتابداری و اطلاع رسانی و علم اطلاعات و دانش شناسی می باشد)
2) دارا بودن حداكثر سن 30 سال تمام تا تاريخ 25/03/1401
تبصره 1: دارندگان مدارك بالاتر از كارشناسي، به ازاي هر مقطع 2 سال به حداكثر سن آنان اضافه مي شود.
تبصره 2: درخصوص آقايان، مدت زمان خدمت وظيفه عمومي به حداكثر سن اضافه مي شود.
3) سكونت در شهرستان مورد نظر براي داوطلبان الزامي است.
4) كسب موفقيت در مصاحبه تخصصي.
5) داشتن گواهینامه رانندگی متناسب با نوع خودرو (سنگین یا نیمه سنگین) برای شرکت در مصاحبه الزامی می باشد.
ب) شرايط عمومي :
1) تدين به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور.
2) تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
3) اعتقاد قلبي و التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسلامي و قانون اساسي.
4) دارا بودن حسن شهرت اخلاقي و اجتماعي.
5) برخورداري از سلامت جسمي و رواني متناسب با شغل.
6) دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت براي آقايان.
تبصره : كارت پايان خدمت بايد حداكثر تا تاريخ 25/03/1401صادر شده باشد.
7) نداشتن رابطه استخدامي  با سازمان ها و نهادهاي دولتي و غير دولتي در زمان موافقت با همكاري.
تبصره 1: اولويت جذب با متاهلين مي باشد.
تبصره 2: بكارگيري متقاضيان پس از طي همه مراحل فوق،‌ منوط به تاييد در كميته نيروي انساني نهاد مي باشد.
تبصره 3 ايثارگران در اجراي ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مشمول قوانين خاص خود مي باشند.
ج) رشته هاي شغلي مورد پذيرش
v   رشته شغلي كتابدار: مدرك تحصيلي كارشناسي و يا بالاتر دريكي از رشته هاي كتابداري، علوم كتابداري و اطلاع رساني و علم اطلاعات و دانش شناسي، زبان و ادبيات فارسي، دبيري زبان و ادبيات فارسي، الهيات و معارف اسلامي،علوم اجتماعي، دبيري علوم اجتماعي، علوم ارتباطات اجتماعي ، مددكاري اجتماعي، خبرنگاري، صنايع چاپ (با رويكرد صحافي كتاب و تاييد معاونت توسعه كتابخانه ها و ترويج كتابخواني)، مديريت (تمامی گرايش ها) ، روانشناسی ،علوم تربيتی، راهنمايي و مشاوره ، مطالعات خانواده ، مهندسي كامپيوتر، مديريت فناوري اطلاعات ، مهندسي فناوري اطلاعات از يكي از دانشگاه‌ها و موسسات مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري/ بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه.
 (اولویت جذب با رشته های کتابداری و اطلاع رسانی و علم اطلاعات و دانش شناسی می باشد)
فرد پذيرفته شده پس از طي مراحل گزينش، به همكاري دعوت خواهند شد.
تذكر: همكاري متقاضي به صورت موقت و تا برگزاري آزمون بكارگيري نيروي انساني مي باشد و در صورت عدم قبولي در آزمون، هيچگونه حقي براي متقاضي ايجاد نمي شود.