فهرست

اخبار شهرستان‌ها

با هدف بررسی وضعیت کتابخانه های عمومی انجام شد؛

دیدار رئیس اداره کتابخانه های عمومی خدابنده با بخشدار بخش مرکزی شهرستان

رئیس اداره کتابخانه های عمومی خدابنده با هدف بررسی وضعیت کتابخانه های عمومی با بخشدار بخش مرکزی این شهرستان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان خدابنده، سید مهدی موسوی، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان خدابنده مرکزی با هدف بررسی وضعیت کتابخانه های عمومی با حسین افشاری، بخشدار و رئیس انجمن کتابخانه های عمومی بخش دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار، سید مهدی موسوی ضمن تبریک و آرزوی موفقیت برای بخشدار جدید بخش مرکزی شهرستان خدابنده، در خصوص وضعیت کتابخانه های عمومی بخش مرکزی این شهرستان توضیحاتی ارائه کرد و گفت: بخش مرکزی در بین بخش های چهارگانه شهرستان به لحاظ شاخص های کتابخانه ای از جمله تعداد کتابخانه، تعداد اعضا، کتاب و زیربنا در وضعیت مطلوبی است.
موسوی با بیان اینکه شهرستان خدابنده پیشرو در ایجاد و راه اندازی کتابخانه های عمومی خیّرساز در استان است، اظهار داشت: کتابخانه روستاهای بلگه شیر، محمود آباد و نظر قلی در این شهرستان توسط خیران نیک اندیش بنا شده است که هر سه باب در بخش مرکزی قرار دارد.
در این دیدار حسین افشاری، بخشدار و رئیس انجمن کتابخانه های عمومی بخش مرکزی ضمن تقدیر از حضور رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان خدابنده، در خصوص تعامل و همکاری به منظور برگزاری جلسات انجمن با اداره کتابخانه های عمومی شهرستان قول مساعد داد و گفت: بخشداری بخش مرکزی از نظر ایجاد و توسعه زیرساخت های کتابخانه ای و از حیث توسعه فرهنگ کتابخوانی در خدمت اداره شهرستان و جامعه هدف است. ایجاد و راه اندازی فضاهای فرهنگی خصوصا کتابخانه، راهکاری مناسب برای ارتقای شاخص‌های فرهنگی و کاهش آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی است.
نسخه قابل چاپ