فهرست

اخبار شهرستان‌ها

از سوی انتشارات نیکان کتاب انجام شد؛

اهدای ۲۱۰۰ نسخه کتاب به کتابخانه های عمومی شهرستان زنجان

انتشارات نیکان کتاب زنجان با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، ۲۱۰۰ نسخه کتاب به کتابخانه های عمومی شهرستان زنجان اهدا کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان زنجان، در راستای اجرای طرح اهدای کتاب، اهدای دانایی، انتشارات نیکان کتاب زنجان به منظور ارتقای فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، تأمین و تقویت منابع کتابخانه‌های عمومی و معرفی نویسندگان و کتاب های بومی استان، ۲۱۰۰ نسخه کتاب به کتابخانه های عمومی شهرستان زنجان اهدا کرد.
کتاب های اهدایی تالیف نویسندگان بومی استان و اغلب در موضوعات زنجان شناسی است که در کتابخانه های عمومی زنجان به ویژه مناطق محروم و کم برخوردار توزیع خواهد شد.
گفتنی است، در سال های گذشته نیز با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی کتاب هایی از سوی انتشارات نیکان کتاب به کتابخانه های عمومی استان اهدا شد.
نسخه قابل چاپ