فهرست

اخبار شهرستان‌ها

در راستای ترویج فرهنگ حسنه اهدای کتاب؛

۵ هزار نسخه کتاب به کتابخانه های عمومی استان زنجان اهدا شد

بیش از ۵ هزار نسخه کتاب در راستای ترویج فرهنگ حسنه اهدای کتاب با شعار «اهدای کتاب-اهدای دانایی» و با هدف غنی سازی منابع کتابخانه ای به کتابخانه های عمومی استان زنجان اهدا شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان زنجان، در راستای ترویج فرهنگ حسنه اهدای کتاب با شعار «اهدای کتاب-اهدای دانایی» و با هدف غنی سازی منابع کتابخانه ای و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، ۵ هزار نسخه کتاب به کتابخانه های عمومی استان زنجان اهدا شد.
اهدای ۵۰۰ نسخه کتاب به کتابخانه عمومی وحدت شناط شهرستان ابهر
در اقدامی فرهنگی و خداپسندانه ۵۰۰ نسخه کتاب توسط حجت اله عسگری، رئیس شورای شهر ابهر به کتابخانه عمومی وحدت شناط اهدا شد.
حجت اله عسگری هدف خود از این اقدام را ارتقای فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، تأمین و تقویت منابع و معرفی کتابخانه های عمومی به مردم دانست. کتاب های اهدایی در موضوعات مختلف هستند. این کتاب ها به مرکز مبادله شهرستان ابهر منتقل شده و سپس در بین کتابخانه های عمومی شهرستان توزیع خواهد شد.
۱۴۰۰ نسخه کتاب به کتابخانه‌ عمومی شهید مطهری شهر صائین قلعه اهدا شد
با درخواست کتابخانه‌ عمومی شهید مطهری و در راستای اجرای طرح «اهدای کتاب، اهدای آگاهی» و غنی سازی منابع کتابخانه های عمومی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی برای کمک به ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و حمایت از کتابخانه‌های عمومی، ۱۴۰۰ نسخه کتاب به کتابخانه شهید مطهری شهر صائین قلعه اهدا کرد.
مرتضی مهری، مسئول کتابخانه عمومی شهید مطهری در این خصوص گفت: با توجه به کمبود منابع جدید در کتابخانه های عمومی، طی مکاتبه و رایزنی با واحد مبادله و اهدای کتابخانه ملی، توانستیم تعداد ۱۴۰۰ عنوان کتاب را به صورت اهدایی برای کتابخانه شهید مطهری جذب کنیم. کتاب های اهدایی غالباً از تازه های نشر، ویژه تمامی رده های سنی در موضوعات کودک و نوجوان، کمک درسی و ادبیات، علوم کاربردی، روانشناسی، علوم اجتماعی، زبان، هنر و ... هستند. این منابع بعد از بررسی و تفکیک، در اختیار اعضای کتابخانه قرار خواهد گرفت.
اهدای ۲۱۰۰ نسخه کتاب به کتابخانه های عمومی شهرستان زنجان
در راستای اجرای طرح اهدای کتاب، اهدای دانایی، انتشارات نیکان کتاب زنجان به منظور ارتقای فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، تأمین و تقویت منابع کتابخانه‌های عمومی و معرفی نویسندگان و کتاب های بومی استان، ۲۱۰۰ نسخه کتاب به کتابخانه های عمومی شهرستان زنجان اهدا کرد.
کتاب های اهدایی تالیف نویسندگان بومی استان و اغلب در موضوعات زنجان شناسی است که در کتابخانه های عمومی زنجان به ویژه مناطق محروم و کم برخوردار توزیع خواهد شد.
۴۷۰ نسخه کتاب به کتابخانه شهید مطهری شهر صائین قلعه اهدا شد
بیش از ۴۷۰ نسخه کتاب توسط انتشارات سوره مهر با حضور مرتضی مهری، مسئول کتابخانه عمومی شهید مطهری و هایده جعفری نماینده انتشارات سوره مهر به کتابخانه شهید مطهری شهر صائین قلعه اهدا شد.
این منابع در موضوعات متنوع در راستای ترویج فرهنگ حسنه اهدای کتاب با شعار «اهدای کتاب-اهدای دانایی» و با هدف غنی سازی منابع کتابخانه ای و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی اهدا شد.
۱۶۰ نسخه کتاب به کتابخانه شهید صفدرعلی کبودخانی شهرستان خدابنده اهدا شد
بیش از ۱۶۰ نسخه کتاب توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خدابنده به ارزش تقریبی هشتاد میلیون ریال با حضور سیدمهدی موسوی، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان خدابنده به کتابخانه شهید صفدرعلی کبودخانی شهرستان خدابنده اهدا شد.
اهدای این منابع در موضوعات متنوع در راستای ترویج فرهنگ حسنه اهدای کتاب با شعار «اهدای کتاب-اهدای دانایی» و با هدف غنی سازی منابع کتابخانه ای و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی انجام شد.
۳۱۰ نسخه کتاب به کتابخانه عمومی محمدرضاروحانی شهرستان طارم اهدا شد
در راستای ترویج فرهنگ حسنه اهدای کتاب با شعار «اهدای کتاب-اهدای دانایی» و با هدف غنی سازی منابع کتابخانه ای و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، بالغ بر ۳۱۰ نسخه کتاب توسط بهنام بهادری، مدیر دبستان شهید کلاهدوز روستای آلتین کش در حوزه های ادبیات، دین، روانشناسی و ... به کتابخانه عمومی محمدرضاروحانی شهرستان طارم اهدا شد.
۲۴ نسخه کتاب به کتابخانه عمومی حسینی شهرستان زنجان اهدا شد
۲۴ نسخه کتاب توسط حسن اسدی تبریزی در حوزه دین به کتابخانه عمومی حسینی شهرستان زنجان اهدا شد.
۶۰ نسخه کتاب به کتابخانه عمومی بصیرت شهرستان زنجان اهدا شد
۶۰ نسخه کتاب کمک درسی در پایه های مختلف تحصیلی توسط انتشارات گاج به ارزش تقریبی ۱۵ میلیون ریال  به کتابخانه عمومی بصیرت شهرستان زنجان اهدا شد.
نسخه قابل چاپ