فهرست

اخبار شهرستان‌ها

همزمان با سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور و اجرای طرح کتابخانه گردی انجام شد؛

نشست بخشدار بخش سجاسرود با کتابداران کتابخانه شمس سجاسی شهرستان خدابنده

همزمان با هجدهمین سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور، بخشدار بخش سجاسرود با شرکت در طرح کتابخانه گردی ضمن بازدید از کتابخانه با کتابداران کتابخانه عمومی شمس شجاسی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان زنجان، همزمان با ۱۷ اسفند، هجدهمین سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور، فاطمه شعبانی، بخشدار بخش سجاسرود با شرکت در طرح کتابخانه گردی با حضور در کتابخانه عمومی شمس سجاسی ضمن بازدید از بخش های مختلف کتابخانه با کتابداران و اعضای فعال کتابخانه دیدار و گفتگو کرد.
 
فاطمه شعبانی، بخشدار بخش سجاسرود در این دیدار با تبریک اعیاد شعبانیه و فرارسیدن هجدهمین سالروز تأسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور،گفت: کتابخانه تنها نهاد اجتماعی شناخته شده ای است که زمینه کتابخوانی را فراهم و امر مطالعه را ترویج می کند و هدف اصلی آن خدمت به اجتماع است.
وی افزود: اساس ترقی و تعالی انسان در اندوختن دانش و ارتقای روحی و اخلاقی است. در اسلام نیز مقام علم، عالم، کتاب و کتابت از جایگاه رفیعی برخوردار است.
 
بخشدار بخش سجاسرود خاطرنشان کرد: وجود کتابخانه در جوامع اسلامی بسیار با اهمیت تلقی شده، زیرا به تغذیه حیات فکری و روحی مردم کمک کرده، مواریث فرهنگی، دانش های نهفته، تفکر گذشتگان و اندیشه های موجود را به قرون بعد انتقال می دهد و به گواه تاریخ، کتابخانه نیرومندترین پایگاه برای محفوظ ماندن ذخایر و سرمایه های معنوی جامعه است.
وی ضمن قدردانی از فعالیت های فرهنگی کتابخانه های عمومی شهرستان خدابنده، تاکید کرد: کتابخانه گردی نقشی مؤثر و سازنده در ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و رونق کتابخانه های عمومی دارد.
شعرخوانی و معرفی کتاب از جمله برنامه های فرهنگی اجرا شده توسط اعضای فعال کتابخانه عمومی شمس سجاسی در طرح کتابخانه گردی بود.
 
نسخه قابل چاپ