فهرست

اخبار شهرستان‌ها

از سوی انتشارات نیکان کتاب؛

۷۵۰ نسخه کتاب به کتابخانه های عمومی شهرستان زنجان اهدا شد

انتشارات نیکان کتاب زنجان با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، ۷۵۰ نسخه کتاب به کتابخانه های عمومی شهرستان زنجان اهدا کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان زنجان، در راستای اجرای طرح اهدای کتاب، اهدای دانایی، انتشارات نیکان کتاب زنجان به منظور ارتقای فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، تأمین و تقویت منابع کتابخانه‌های عمومی و معرفی نویسندگان و کتاب های بومی استان، ۷۵۰ نسخه کتاب به کتابخانه های عمومی شهرستان زنجان اهدا کرد.
کتاب های اهدایی شامل عناوینی هستند که توسط انتشارات نیکان کتاب در طول سال ها فعالیت این نشریه جمع آوری شده و با توجه به اینکه در موضوع زنجان شناسی بوده و تمامی کتاب ها توسط نویسندگان زنجانی منتشر شده، به صورت یک جا به کتابخانه عمومی سهروردی جهت استفاده در بخش زنجان شناسی و تکمیل مجموعه زنجان شناسی کتابخانه ارسال شد.
گفتنی است، در سال های گذشته نیز با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی کتاب هایی از سوی انتشارات نیکان کتاب به کتابخانه های عمومی استان اهدا شد.
 
نسخه قابل چاپ