فهرست

اخبار شهرستان‌ها

به ریاست بخشدار؛

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش قره پشتلو شهرستان زنجان برگزار شد

اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش قره پشتلو شهرستان زنجان در سال جاری به ریاست بخشدار برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان زنجان، اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش قره پشتلو شهرستان زنجان در سال جاری به ریاست سعید ستایش، بخشدار و با حضور قاسم موحدیان، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان زنجان و دیگر اعضای حقیقی و حقوقی انجمن برگزار شد.
 
سعید ستایش، بخشدار بخش قره پشتلو بر اجرای هر چه با شکوه تر برنامه های فرهنگی تاکید کرد و گفت: آسان ترین و بهترین روش افزایش آگاهی و رشد در همه ابعاد، مطالعه کتاب است و مطالعه غذای روح بشر است.
وی بر لزوم همکاری شورای شهر و دهیاران برای افزایش مشارکت در اجرای برنامه های فرهنگی و تامین جوایز مسابقات فرهنگی در کتابخانه های بخش تاکید کرد.
قاسم موحدیان، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان زنجان به ارائه گزارشی از عملکرد برنامه های شاخص سال ۱۴۰۰ کتابخانه های عمومی شهرستان و برنامه های پیش بینی شده سال ۱۴۰۱ پرداخت.
در این جلسه مقرر شد با پیشنهاد نماینده آموزش و پرورش مسابقات فرهنگی و برنامه های متنوع فرهنگی جهت تشویق حضور اعضا در کتابخانه ها اجرا و امکان تشکیل پیشخان کتاب در روستاهای بخش قره پشتلو با همکاری بخشداری و دهیاران بخش بررسی شود.
 
نسخه قابل چاپ