فهرست

کتابخانه های عمومی شهرستان خدابنده 1- كتابخانه عمومی ارمغان
 
آدرس: روستای دوتپه سفلی، خیابان امام خمینی، کوچه کتابخانه ارمغان، جنب مدرسه ابتدایی حجاب
كدپستي 4584115938 / تلفن:02434322763 / زیربنا: 140 / سال تاسیس:1393
----------------------------------------------------------------------------
2- كتابخانه عمومی الغدیر
 
آدرس: بخش سجاسرود، روستای بولاماجی
كدپستي 4584115938 / تلفن: 02434334491 / زیربنا: 80 / سال تاسیس:1391
---------------------------------------------------------------------------
3-كتابخانه عمومی علم الهدی
 
آدرس: بخش سجاسرود، روستای دابانلو، خیابان امام خمینی (ره)، روبروی پایگاه مقاومت بسیج
كدپستي 4584137898 / تلفن: 02458589862 / زیربنا: 70 / سال تاسیس:1391
----------------------------------------------------------------------------
4- كتابخانه عمومی حکیم زهراوی
 
آدرس: شهركرسف، روبروي ميدان شهداء
كدپستي 4583117664 / تلفن: 02434355696 / زیربنا: 275 / سال تاسیس: 1377
----------------------------------------------------------------------------
5- كتابخانه عمومی شمس سجاسی
 
آدرس: شهر سجاس‌، خیابان رکن الدين، خیابان انديشه
كدپستي 4584174385 / تلفن: 02434332649 / زیربنا: 617 / سال تاسیس:1375
----------------------------------------------------------------------------
6- كتابخانه عمومی شهيد محمد خدابنده لو
 
آدرس: بخش بزينه رود، شهر زرين رود، خیابان شهيد چمران، جنب ثبت احوال  
كدپستي 4584115938 / تلفن: 02434622441 / زیربنا: 330 / سال تاسیس:1375
----------------------------------------------------------------------------
7- كتابخانه عمومی شهید باهنر
 
آدرس: بخش افشار، شهرگرماب، بلوار شهيد مطهري، جنب پمپ بنزين
كدپستي4587184316 / تلفن: 02434822253 / زیربنا: 340 / سال تاسیس:1375
----------------------------------------------------------------------------
8- كتابخانه عمومی شیخ اشراق
 
آدرس: شهر سهرورد، خیابان امام جنوبی، خیابان انقلاب
كدپستي 4579118177 / تلفن:02434352707/ زیربنا: 265 / سال تاسیس:1375
----------------------------------------------------------------------------
9- کتابخانه عمومی فجر
 
آدرس: خیابان امام، ميدان معلم، خیابان دارايي، جنب ثبت احوال
كدپستي65831 45841 / تلفن: 02434222923/ زیربنا: 361 / سال تاسیس:1353
----------------------------------------------------------------------------
10- كتابخانه عمومی نور
 
آدرس: شهر نوربهار، خیابان شهدا، کوچه شبنم
كدپستي 4585176376 / تلفن:02434366138/ زیربنا: 144 / سال تاسیس:1392
----------------------------------------------------------------------------
11-كتابخانه عمومی شهید صفدرعلی کبودخانی
 
آدرس: بخش مرکزی، دهستان محمودآباد، خیابان شهید مطهری، کوچه کتابخانه عمومی
کدپستی:4584185651 / تلفن: 02434362613 / زیربنا: 247 / سال تاسیس: 1397
----------------------------------------------------------------------------
12- كتابخانه عمومی حاج چراغعلی رسولخانی
 
آدرس: روستاي بلگه شير، خیابان امام خميني(ره)
کدپستی: 4585183483 / تلفن: 02434325481 / زیربنا: 200/ سال تاسیس:1394
----------------------------------------------------------------------------
13- كتابخانه عمومی سید علیرضا میرزا مصطفی
 
آدرس: خیابان صاحب الزمان (عج)، روبروی مسجد صاحب الزمان (عج)
کد پستی 4581154577 / تلفن: 02434574365/ زیربنا: 112/ سال تاسیس:1397
----------------------------------------------------------------------------
14- كتابخانه عمومی سیار
 
آدرس: شهر سجاس‌، خیابان رکن الدين، خیابان انديشه
كدپستي: 4584174385 / تلفن: 02434332649 / سال تاسیس:1385