فهرست

کتابخانه های عمومی شهرستان ابهر 1- کتابخانه عمومی علامه طباطبایی
 
آدرس: شهر ابهر، بلوار طالقانی جنوبی، کوچه شهید باهنر
 تلفن : 02435278163 / کدپستی : 4561873895  / زیر بنا 331 / سال تاسیس: 1354
----------------------------------------------------------------------------------------

2- کتابخانه عمومی الزهراء
 
                                       
آدرس: شهر ابهر، خیابان امام خمینی، کوچه مسجد سادات
تلفن: 02435272336/ کدپستی: 4561866575 / زیر بنا 320 / سال تاسیس: 1385
----------------------------------------------------------------------------------------

3- کتابخانه عمومی وحدت
 
آدرس: شهر ابهر، شهرک شناط، خیابان شهید بهشتی، میدان توحید
تلفن: 02435260040 / کدپستی: 4561959549 / زیر بنا 616 / سال تاسیس1373
----------------------------------------------------------------------------------------

4- کتابخانه عمومی حکیم هیدجی
 
آدرس: شهر هیدج، بلوار امام، خیابان ملت( روبروی شهرداری )
تلفن: 02435752101/ کدپستی: 4573143876 / زیر بنا 769 / سال تاسیس1375
----------------------------------------------------------------------------------------

5- کتابخانه عمومی شهید مطهری
 
آدرس: شهر صائین قلعه، خیابان امام خمینی(ره)، کوچه کتابخانه
تلفن: 024356225500/ کدپستی: 4574143978/ زیر بنا 820 / سال تاسیس 1369
----------------------------------------------------------------------------------------

6- کتابخانه عمومی  رازی 
 
آدرس: شهر ابهر، شهرک شریف آباد، خیابان با هنر، پشت خانه های سازمانی
تلفن: 02435281054 /کدپستی: 4561311678 / زیر بنا 235 / سال تاسیس: 1379
----------------------------------------------------------------------------------------

7- کتابخانه عمومی امیرکبیر
 
آدرس: روستای عمیدآباد، خیابان شهداء
تلفن: 02435672256/کدپستی: 4574198136 / زیر بنا 240/ سال تاسیس 1382
----------------------------------------------------------------------------------------

8- کتابخانه عمومی باقرالعلوم
 
آدرس: روستای درسجین، خیابان شهید حسن دودانگه، جنب مخابرات
تلفن: 02435367295/ کدپستی: 4564119995 / زیر بنا 253/ سال تاسیس 1377
----------------------------------------------------------------------------------------

9- کتابخانه عمومی عترت
 
آدرس: دهستان نورین، خیابان شهید شمس الدین حسینی، جنب مخابرات
تلفن: 02435286828/کدپستی: 84456 45611 / زیر بنا 116/ سال تاسیس 1394
----------------------------------------------------------------------------------------

10- کتابخانه عمومی ملاصدرا
 
آدرس: روستای پیرسقا، جنب پست بانک
تلفن: 02435678500/ کدپستی : 4574167866 / زیر بنا 100/ سال تاسیس 1391
----------------------------------------------------------------------------------------

11-کتابخانه عمومی ثارا...
 
آدرس: روستای الگزیر، خیابان دانش، جنب مسسجد امام حسین (ع)
تلفن: 02435674255/ کدپستی : 4574181458- زیر بنا 116/ سال تاسیس 1394
----------------------------------------------------------------------------------------

12- کتابخانه عمومی صاحب الزمان (عج)
 
آدرس: روستای قروه، خیابان امام، مسجد صاحب الزمان (عج)
تلفن: 02435362838/ کدپستی : 4561111111 / زیر بنا 100/ سال تاسیس 1394