فهرست

ارتباط با ادارات ستادي

ستاد اداره کل کتابخانه های عمومی زنجان

ردیف سمت شماره مستقیم داخلی
1 اپراتور 0
2 دفتر مدیرکل 1
3 معاون اداری مالی 2
4 معاون امور کتابخانه ها 3
5 دبیرخانه و بایگانی 4
6 امور اداری 5
7 امور کتابخانه ها 6
8 امور مالی 7
9 روابط عمومی 8
10 حراست 9

روسای شهرستان‌ها

شهرستان زنجان

رئیس شهرستان: دکتر قاسم موحدیان
نشانی: اتوبان 22 بهمن، میدان استاد رضا روزبه، جنب کتابخانه عمومی استاد روزبه
تلفن:

شهرستان ابهر

رئیس شهرستان: عبدالحسین بختیاری
نشانی: شهر ابهر، خیابان طالقانی جنوبی، کوچه شهید باهنر، کتابخانه عمومی علامه طباطبایی
تلفن: 35230808 - 024

شهرستان خدابنده

رئیس شهرستان: سیدمهدی موسوی
نشانی: شهر قیدار، خیابان امام، ميدان معلم، خیابان دارايي، جنب ثبت احوال
تلفن: 34220930 - 024

شهرستان خرمدره

رئیس شهرستان: لیلا صباغی
نشانی: شهر خرم دره، خیابان امام خمینی(ره)، ابتدای شهرک قدس، کتابخانه عمومی کوثر
تلفن : 35533399 - 024

شهرستان طارم

رئیس شهرستان: یاسر روحانی
نشانی: شهر آب بر، خیابان فرهنگ
تلفن: 32823909 - 024

شهرستان ماهنشان

رئیس شهرستان: ولی امیری
نشانی: شهر ماهنشان، خیابان آیت الله خویی
تلفن: 36222020 - 024

شهرستان ایجرود

رئیس شهرستان: رضا نظری
نشانی: شهر زرین آباد، خیابان امام، روبروی تابلو سازی پیکاسو 
تلفن: 36722559 024

شهرستان سلطانیه

رئیس شهرستان: جواد سلیمی
نشانی: شهر سلطانیه، بخش مرکزی، بلوار امام
تلفن: 35824500 - 024