فهرست

ارتباط با مامحمد رضاخانی

مدیرکل کتابخانه‌‌های عمومی استان زنجان
modir@zanjanpl
حسین رحمانی‌زاده

معاون توسعه کتابخانه‌ها و کتابخوانی
hrahmanizadeh@yahoo
قاسم موحدیان

معاون اداری و مالی
Gh.movahedian@mail.com
 
نشانی: زنجان، اتوبان 22 بهمن، میدان روزبه، جنب کتابخانه روزبه، اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان زنجان
رایانامه روابط عمومی: p.r@zanjanpl.ir

تلفن گویا


1618 3356 9919 3354 9929 3354

دورنگار


7200 3354 024

دفتر مدیرکل


2600 3354 024

روابط عمومی


1618 3356 024 (داخلی 18)

حراست


0780 3354 - 024

امورمالی


6646 3354 - 024

امورکتابخانه ها


3639 3353 - 024