فهرست

ارتباط با ما نشانی اداره کل: زنجان، اتوبان 22 بهمن، میدان استاد رضا روزبه، اداره کل کتابخانه های عمومی استان زنجان
رایانامه روابط عمومی: p.r@zanjanpl.ir

تلفن گویا


1618 3356 9919 3354 9929 3354

دورنگار


7200 3354 024

دفتر مدیرکل


2600 3354 024

روابط عمومی


1618 3356 024 (داخلی 8)

حراست


0780 3354 - 024

امورمالی


6646 3354 - 024

امورکتابخانه ها


3639 3353 - 024