فهرست

درباره ما
استان زنجان در حال حاضر دارای 101 باب کتابخانه با زیربنای 38،591 مترمربع است.
                     
کتابخانه های نهادی
تعداد کتابخانه ها 101
متراژ زیربنا (متر مربع) 38،591
نوع کتابخانه شهری روستایی سیار مشارکتی مجموع
تعداد 43 36 4 18 101
 
تعداد نسخه کتاب موجود تعداد اعضای فعال تعداد امانت در  سال 1402
1،486،822 680103 688،263